Love Images In Marathi : Beautiful love status images for WhatsApp

Love Images In Marathi : Beautiful love status images for WhatsApp

Beautiful Love Images In Marathi Status For WhatsApp

 

Hello friends, are you looking for beautiful love images in Marathi for WhatsApp? If yes, then you are at right place. Below we are sharing best love marathi images for WhatsApp and Facebook. In this article, you can find love status in marathi, marathi love images, WhatsApp DP marathi images, Dp for whatsapp in marathi. Scroll down article below to grab your favourite status and share it with your friends and family on social media. We regularly update best marathi status on our site. Check our site to get amazing WhatsApp status in our beloved marathi language.

 


I Promise You तुझी जागा माझ्या आयुष्यात दुसरं कोणीच घेऊ शकत नाही

marathi images
love images in marathi

तू सोडून गेलीस मला तरी मी वाट पाहणार, अखेरच्या श्वासापर्यंत फक्त तुझा अन तुझाच राहणार ..

marathi pic


उगवला सूर्य पडलं ऊन, तूच होणार माझ्या आईबाबांची सून

pic marathi


हृदयात तू आहेस म्हटल्यावर प्रत्येक सेकंदाला तूच आठवणार ना …

pic in marathi


तुमचे नखरे फक्त तीच व्यक्ती झेलू शकते जी तुमच्यावर मनापासून प्रेम करत असते

love status in marathi


Beautiful love images in marathi

जर दोघेही एकमेकांना समजून घेत असतील तर ते नातं कधीच तुटत नाही

latest marathi wallpaper
Beautiful love images in marathi

आपलं प्रेम राधा कृष्ण सारखं आहे, फक्त लग्न नाही होऊ शकत

new marathi pic


जर कधी मी जास्तच रागात बोलायला लागलो तर मला kiss करून गप्प करत जा

pic marathi status


तूच आहे ती व्यक्ती जिचा फक्त hii मेसेज जरी बघितला तरी चेहऱ्यावर smile येते

love status

 


हृदयाची अदलाबदल करू तडपन काय असत ते समजून जाशील

love image

Leave a Reply

Close Menu